Categorieën
Algemeen

Jubilarissen Dongens Mannenkoor.

Aftrap uitgesteld jubileumjaar Dongens Mannenkoor met optreden van ‘Kwartjesvolk’

Vrijdagavond was de bovenverdieping van De Cammeleur bestemd voor het Dongens Mannenkoor. Het koor, dat vorig jaar vijftig jaar bestond, vierde met een zogenaamde ‘bindingsavond’ de aftrap van het uitgestelde jubileumjaar. Tijdens deze avond werden drie jubilarissen gehuldigd en was er een optreden van ‘Kwartjesvolk’.

Al vroeg in de avond kwamen de leden van het Dongens Mannenkoor bij elkaar in De Cammeleur. Zij werden ontvangen met een kop koffie en een speciaal jubileumgebakje. Na de koffie opende voorzitter Ad Evers de avond. Hij heette de leden en hun partners van harte welkom op deze jubileum-bindingsdag. “Eindelijk kunnen wij het begin van het jubileumjaar vieren.” Een jubileum, dat eindelijk in 2021 al gevierd had moeten worden. Helaas konden die plannen door alle maatregelen niet uitgevoerd worden. Een speciaal woord van welkom was er voor de beschermvrouwe van het koor, Corrie van der Avoird, én voor de organisatoren van deze avond. “De Kerstconcerten staan dit jaar ook weer in de planning,” ging de voorzitter verder. “Deze staan gepland op 15 en 16 december dit jaar.” Een klein voorbehoud werd nog wel gemaakt, omdat nog niet bekend is welke maatregelen nog genomen worden de komende periode. Het motto van het jubileumjaar is ‘Het leven kleuren met klanken’.

Kleine grote mannen

Daarna ging Ad Evers over tot de huldiging van de jubilarissen. De tweelingbroers René en Dré van den Bosch werden in het zonnetje gezet voor hun 40-jarig jubileum bij het Dongens Mannenkoor. “Twee kleine grote mannen,” zo werden de broers beschreven. “Dré heeft een speciaal soort humor, die hij zeker ook laat horen bij de presentaties tijdens de concerten van het koor. Daarnaast heeft Dré een tijdlang de PR voor het koor verzorgd en was hij lid van de sponsorcommissie en het bestuur.” René van den Bosch is het enige koorlid dat nog actief is in het arbeidzame leven. “René, jij werkt nog, maar dat zal niet zo lang meer duren. Hopelijk gaat het bedrijf waar je werkt niet failliet als jij gaat stoppen.” René is een koorlid dat altijd voor gezelligheid zorgt in de derde helft. De broers kregen de zilveren bondspeld en een oorkonde voor hun veertigjarig jubileum.

Erelid

De derde jubilaris, Ad Brants, is al 50 (!) jaar lid van het koor. Ad is begonnen als zanger bij het koor van de St. Jozefparochie. “Daarna is Ad lid geworden van het Dongens Mannenkoor. Ad heeft in verschillende stemgroepen meegezongen en is nu ervaren eerste tenor.” Ad Brants is belangrijk voor het koor door alle contacten die hij heeft, onder meer met de beroepsvereniging waar het koor bij is aangesloten. Ook is hij aanspreekpunt voor de dirigente. (Het Dongens Mannenkoor heeft sinds kort een nieuwe dirigente, Maria Kuijpers). Daarnaast is Ad secretaris in het bestuur en houdt hij zich bezig met allerlei zaken die binnen het koor spelen. “Na 50 jaar wil Ad gas terugnemen. Daarom zetten wij hem vandaag extra in het zonnetje. Het volledige koor heeft ermee ingestemd Ad Brants te benoemen tot erelid van het Dongens Mannenkoor.” De jubilaris kreeg de gouden bondspeld en een oorkonde voor het vijftigjarig jubileum. Ook kreeg hij een oorkonde voor het erelidmaatschap van het koor. Daarna werden alle jubilarissen toegezongen. Aan het einde van het officiële gedeelte van de avond, zong het koor het speciaal voor het jubileum geschreven ‘Jubileumlied Domako’. Het was de eerste keer dat dirigente Maria Kuijpers tijdens een uitvoering voor het koor stond. Ook was het de eerste keer dat dit lied gezongen werd, en dat was ook te horen. Dit deed echter niets af aan het enthousiasme waarmee het lied gezongen werd.

Cadeautje

Vervolgens was het woord aan Henk Kuppens, namens de jubileumcommissie. Hij kondigde ‘een cadeautje aan onszelf’ aan: een optreden van ‘Kwartjesvolk’, uit Zeeland, een groep die Brabants humoristische volksmuziek ten gehore brengt. Het werd een gezellige avond voor de leden van het Dongens Mannenkoor, met een drankje een hapje, gezellige muziek en veel bijkletsen. Op naar het komende jubileumjaar met tal van activiteiten.