In Memoriam Theo Oerlemans

Op 24 juni 2020 is Theo Oerlemans overleden, na een kortstondig ziekbed.

Theo was jarenlang actief lid van het Dongens Mannenkoor en hij werd ook erelid van het koor. Hij kwam bij het koor in februari 1979 en is actief lid geweest tot augustus 2016. Helaas moest Theo toen stoppen met zingen, vanwege gezondheidsklachten. Theo kon steeds slechter zien en hij had een loep nodig om de teksten en de muziek te kunnen lezen.

In zijn lange zangcarrière (bijna 40 jaar!) als eerste tenor, heeft Theo natuurlijk heel veel liederen gezongen. Hij kende bijna het hele repertoire van het koor uit zijn hoofd en hij had een goed muzikaal gevoel. Ook was Theo een tijd lang actief als lid van de Muziekcommissie.

Dat Theo erelid werd van het Dongens Mannenkoor was een bekroning van zijn lidmaatschap van het koor. Ook kreeg Theo, als blijk van waardering van de gemeente, een gemeentelijke oorkonde. Deze werd indertijd uitgereikt door toenmalig wethouder Piet Panis.

Als er een concert was, dan was Theo van de partij, want anders kon het concert niet doorgaan! Hij was ook bijna altijd aanwezig bij de repetities in De Gouden Leeuw. In de ‘derde helft’, na de repetitie, toonde hij zijn gevoel voor humor. Dit natuurlijk onder het genot van een drankje!

Ook nadat Theo geen lid meer was van het koor, bezocht hij altijd de concerten van ‘zijn’ Dongens Mannenkoor. Vaak in gezelschap van zijn vrouw en van zijn broer Walter (ook voormalig koorlid).

Theo Oerlemans was een vriendelijke man en iedereen bij het koor mocht hem graag. Het Dongens Mannenkoor verliest, met het overlijden van Theo, een gewaardeerd erelid. Wij zullen zijn aanwezigheid bij de concerten gaan missen!

Wij wensen zijn vrouw Corry en zijn dochters Stephanie en Chantal (en hun partners Alef en René en kado-kleinkind Ruben) heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Theo.

Bestuur en leden van het Dongens Mannenkoor.