Het Koor

Het Dongens Mannenkoor bestaat in 2021 50 jaar.

Het Dongens Mannenkoor vindt zijn oorsprong in het kerkkoor van de St. Josephparochie te Dongen. Op 21 april 1971 werd de beslissing genomen om de vereniging Dongens Mannenkoor op te richten en verder te gaan als profaan koor. Tijdens de eerste jaren van haar bestaan is veel aandacht besteed aan een volledig nieuw repertoire, onder leiding van dirigent Wim Hoevenaars. Er kwam een zeer gevarieerd repertoire tot stand.

Op 1 september 1991 werd na een leerzame periode het stokje van Wim overgenomen door dirigent Jos van der Linden.

Onder zijn leiding werd fors gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit en uitbreiding van het repertoire. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum werd in 1996 een cd opgenomen met daarop een gevarieerde greep uit het ruime repertoire van het koor.

Het koor heeft op 3 april 2004 na een periode van 12½ jaar, waarin het koor groeide, zowel in kwaliteit als in het verder uitbreiden van het repertoire, afscheid genomen van haar aimabele dirigent Jos van der Linden.

Na een aantal dirigenten wisselingen heeft het koor sinds 26 oktober 2006 tot juli 2021 onder de bezielende leiding van dirigent Jan Terpstra gestaan.

Sinds 31 augustus 2021 staat het koor onder leiding van de dirigente mevrouw Maria Kuijpers.

Zij is al vele jaren ook de dirigente van het koor CantabilePlus te Breda.

Maria Kuijpers-van Leeuwen maakt al op jonge leeftijd muziek in huiselijke kring en in het kerkkoor van haar vader.
Zij studeert in 1977 af aan de Pedagogische Academie met als specialisatie muziek en verzorgde al vele jaren de muzieklessen op de basisschool waar zij les gaf.
Tussen 1989 en 2013 dirigeert zij het gemengd koor Horizon in Schipluiden en sinds 2006 het koor Cantabile Plus.

Daarnaast heeft zij haar medewerking verleend aan twee grote musicalproducties en was zij dirigente van de “Gouwen Ouwen”, een koor van 65 plussers dat een aantal popconcerten heeft verzorgd.

Tevens is zij voorzitter van de stichting Qui Vive en van de stichting Personare en heeft vele concertreizen naar o.a. China en Frankrijk georganiseerd.

Het aantal leden van het koor ligt nu op vijfendertig. Er wordt onder leiding van onze dirigent hard gewerkt aan de verbetering van de zangkwaliteit van het koor.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Nieuwe leden krijgen extra ondersteuning om zich snel in het koor thuis te voelen.

Heeft u interesse, kom dan eens vrijblijvend kennismaken tijdens een repetitie op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in De Cammeleur Hoge Ham 126 te Dongen. 

U bent van harte welkom.