Het Koor

Het Dongens Mannenkoor bestaat in 2021 50 jaar.

Na een aantal dirigenten wisselingen staat het koor sinds 26 oktober 2006 onder de bezielende leiding van dirigent Jan Terpstra.

Op 1 september 1991 werd na een leerzame periode het stokje van Wim overgenomen door dirigent Jos van der Linden.

Onder zijn leiding werd fors gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit en uitbreiding van het repertoire. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum werd in 1996 een cd opgenomen met daarop een gevarieerde greep uit het ruime repertoire van het koor.

Het koor heeft op 3 april 2004 na een periode van 12½ jaar, waarin het koor groeide, zowel in kwaliteit als in het verder uitbreiden van het repertoire, afscheid genomen van haar aimabele dirigent Jos van der Linden.

Het Dongens Mannenkoor vindt zijn oorsprong in het kerkkoor van de St. Josephparochie te Dongen. Op 21 april 1971 werd de beslissing genomen om de vereniging Dongens Mannenkoor op te richten en verder te gaan als profaan koor. Tijdens de eerste jaren van haar bestaan is veel aandacht besteed aan een volledig nieuw repertoire, onder leiding van dirigent Wim Hoevenaars. Er kwam een zeer gevarieerd repertoire tot stand.

Het aantal leden van het koor ligt nu op vijfendertig. Er wordt onder leiding van onze dirigent hard gewerkt aan de verbetering van de zangkwaliteit van het koor.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Nieuwe leden krijgen extra ondersteuning om zich snel in het koor thuis te voelen.

Heeft u interesse, kom dan eens vrijblijvend kennismaken tijdens een repetitie op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in café ”De Gouden Leeuw”, St. Josephstraat 107 te Dongen. 

U bent van harte welkom.